martes, 2 de abril de 2013

CANVI URBANÍSTIC I PROSTITUCIÓ DE CARRER A BARCELONA. Próximo viernes 5 de abril

http://prostitucion-visionobjetiva.blogspot.com.es/2013/01/dones-del-carrer-canvi-urbanistic-i.html

CANVI URBANÍSTIC I PROSTITUCIÓ DE
CARRER A BARCELONA
Acte OACU
Divendres, 5 d'abril 2013
19:00 h.
Sala Gran
iCampus Raval . Montalegre, 6 - 4t. pis
080001 – Barcelona
Presentació del llibre:
DONES DEL CARRER
Canvi urbanístic i treball sexual a Barcelona (2005-2009)
Núm. 23 de la col.lecció Temes d'Etnologia de Catalunya, Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya
Hi Intervindran:
EVA SIRVENT i JORDI CARRERAS, autors, ICA
MIQUEL FERNÁNDEZ, OACU
MANUEL DELGADO, GRECS
RAFEL FOLCH, IPEC
MONTSE NEIRA, prostituta i llicenciada en Ciències Polítiques

http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/etnologia/files/2013/01/Dones-del-carrer.jpg
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/etnologia/files/2013/01/Dones-del-carrer.jpg

La presència històrica de prostitució femenina al barri vell de Barcelona s’enfronta a dues grans amenaces per a la seva pervivència: la reforma urbanística que, arran dels Jocs Olímpics del 1992, ha anant transformant l’antic barri “Xino” en l’actual Raval, i les polítiques municipals recents l’objectiu de les quals és invisibilitzar aquesta activitat eliminant la prostitució de carrer. Aquesta etnografia recull el testimoni de dones immerses en un procés de canvi a hores d’ara ja culminat durant un període concret (2005-2009), i mostra com tracten de defensar el seu mode de vida dels embats institucionals mitjançant el desplegament de tàctiques de resistència diverses. Per a això, es centra en dues modalitats de treball sexual que conviuen en un espai comú (la prostitució de carrer i la prostitució de bar), i atorga veu a aquelles que, relegades forçosament a la marginalitat, han vist usurpada la possibilitat de tenir alguna cosa a dir. Aquesta monografia és el resultat del treball de recerca que van dur a terme entre els anys 2006 i 2009 els autors, ambdós adscrits a l’Institut Català d’Antropologia, en el marc de les convocatòries de recerca de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. 
  
 Sirvent Ivorra, Eva; Carreras Gutiérrez, Jordi (2012)
"Dones del carrer. Canvi urbanístic i treball sexual a Barcelona (2005-2009)"

No hay comentarios:

Publicar un comentario